Jdi na obsah Jdi na menu
 


adjust_crosshairzmeníte farbu aimovacieho krížika
ambient_fade 100zapne upload lokálnych textúr (napr. logo) a modelov na server (pokiaľ to server umožňuje)
allowupload nadstavuje da*žku do ktorej počujete špecifické zvuky (napr. v italy zvuk rádia)
ambient_level 0.300nadstavujete hlasitosť zvukov špecifických pre jednotlivé mapy
addip 'time' 'IP'slúži na bannovanie hráča zo servera (t. z. po určitú dobu nebude server pre bannutého hráča prístupný). Napíšete addip_medzera_čas na ktorý chcete hráča bannúť_medzera_jeho ip adresa (tú zistíte príkazom "status")
cl_hidefrags 1týmto príkazom nevidíte fragy - kills/deaths iných hráčov - iba svoje
cl_observercrosshair 1zapne krížik v sledovacom/spectator móde (0 = off)
cl_showfps 1týmto príkazom zapnete zobrazovanie framov za sekundu na vašom monitore
cl_weather 1zapne počasie, napr. dážď v aztecu (0 = off)
clearzmaže všetko z konzoly
cmdlistvypíše zoznam všetkých príkazov do konzoly. Ak napíšete "cmdlist a", vypíše len tie príkazy, ktoré začínajú písmenom "a"
connect 'ip'pripojíte sa na server s danou ip adresou
cvarlistvypíše do konzoly všetkypremenné, ktorý je užívateľ schopný meniť
disconnectodpojíte sa z hry
drawradarzapnete si radar
exec x.cfgvykoná všetky príkazy, ktoré obsahuje súbor x.cfg (skripty, zmena bindov, príkazy do konzoly...)
exitekvivalent k príkazu quit
fakelag 0simuluje lag. Vyššie číslo = dlhší lag
fakeloss 0simuluje strácanie paketov. Vyššie číslo = viac stratených paketov
fastspristes 0pri hodených flashbangoch si zapínate realitu zobrazovaných smoke puffs - rozsah je od 0 do 2 pričom 0 = najviac realistické (pri hodnote 1 nebude smoke šedý, ale biely)
gamma 3nadstavíte výšku gammy (pri nadstavení gamma 99 a vyššie Vám začnú pri streľbe modely ostatných hráčov blikať na červeno, čo sa môže v tmavých priestoroch hodiť)
getcertificateobdržíte certifikáciu od WON
gl_alphamine 0funguje už iba občasne a pomocou tohoto príkazu si vypínate textúry (1tkou zapínate) - pozor od CS 1.0 nefunguje
hideconsoleskryje konzolu
hideradarradar si vypnete
hisound 1zapnete zvuk vyššej kvality - 1=22kHz, 0=11kHz
hud_centerid 1/0zapnete/vypnete zobrazenie mena hráča (ak mierite na hráča bude sa Vám vypisovať jeho meno a koľko hp má)
hud_fastswitch 1/0zapnete/vypnete "rýchle prehadzovanie". Ak je 0, musíte výber zbrane potvrdiť streľbou, ak je 1 iba stlačíte klávesu, na ktorej máte nabindovaný slot 1/2/3 a zbraň sa Vám okamžite hodí do ruky
hud_saytext_time 5nadstavíte ako dlho Vám na obrazovke zostanú say a say_team správy (0=žiadne správy na obrazovke)
killzabijete sa a budete musieť čakať, pokiaľ neskončí kolo (použite ak sa napríklad niekde zaseknete)
lefthand 0/1vypnete/zapnete držanie zbranie v ľavej ruke (občas sa stane, že vyjdete do windowsu a keď sa vrátide do cs zbraň je v inej ruku)
m_filter 1/0 zapnete/vypnete filtrovanie myši (smoothing)
m_pitch 0.022nadstavíte "mouse pitch" (rýchlosť pohybu myši smerom hore a dolu). Zápornými číslami nadstavíte inverzný mouselook
m_yaw 0.022nadstavíte rýchlosť pohybu myši smerom do strán
max_shells 300koordinujete maximálne množstvo zobrazovaných nábojníc
name xxxzmeníte si meno na xxx. Ak chcete mať v mene medzeru, napr. chcete mať meno Najlepší Hráč :), napíšte name "Najlepsi Hrac" (v úvodzovkách). Meno si môžete zmeniť iba ak žijete!
net_graph 1/2/3zapnete zobrazovanie fps, prijatých, odoslaných a stratených údajov na vašom monitore
nosound 1/0zapínate/vypínate zvuky
pingzistíte oneskorenie (ping) ostatných hráčov na server
playdemo xpustíte demo zo súboru "x.dem" v normálnej rýchlosti
playvol 9nadstavíte hlasitosť pri prehrávaní dema
quitpríkazom do konzoly úplne opustíte csko
r_decals 250nadstavíte maximálny počet decal (=stopy po guľkách, krv...)
r_drawviewmodel 1/0zapnete/vypnete si zobrazenie zbrane na monitore (slúži na zvýšenie fps)
r_dynamic 1/0zapnete/vypnete "dynamické osvetľovanie"
r_mmx 1/0vypnete/zapnete MMX kalkulácie (podporované MMX procesormi)
reconnect občas sa stáva že ste nespokojný so svojím skóre či nemáte zapnutý radar (i napriek tomu že napíšete draw radar a nič sa nedeje). V takom prípade sa reconnectnete uvedeným príkazom - stále budete na serveri a Vaše miesto niekto neobsadí.
record xzačnete nehrávať demo do Vašeho cstrike adresára
retry 4krát sa pokúsi napojiť na server, na ktorý už pokusy o pripojenie zlyhali
say_team xxxpríkazom chatujete so svojimi team kolegami - napíšete say_team: medzera a chat určený pre teammates
say xxxxpríkazom chatujete - napíšete say: medzera a svoj text (poznámka: tí čo sú mŕtvy nevidia čo píšu živý a tí čo sú živý nevidia čo péšu mŕtvy)
scr_centertime 2nadstavíte ako dlho ostanú správy zo servera (napr. autentifikácia Paladinom, rcon say...) na Vašej obrazovke
scr_conspeednadstavíte, ako rýchlo sa konzola "vyroluje"
snapshotzoberie a uloží snapshot vo formáte .tga do Half-Life adresára screenshot - zoberie a uloží screenshot do Half-Life adresára
sensitivity 5.0nastavujete si citlivosť myšky v hre
serverinfozobrazí informácie o serveri (ak nejaké info admin zadal) setinfo ah 1 - automatický help - pri hre sa Vám zobrazujú help informácie na obrazovke (0 = off)
setinfo dm 1zapnete tým zobrazovanie brífingov každej spustenej mapy (0 = off)
showbriefingzobrazí sa Vám briefing mapy
showinfo 1/0zapnete/vypnete zobrazovanie všetkých paketov
showpause 1/0zapnete/vypnete pauzu displeja
showram 1/0zapnete/vypnete zobrazovanie voľnej ramky
startdemoszačne v poradí prehrávať demá
stopzastavíte nahrávanie dema stopdemo - zastavíte prehrávanie dema
stopsoundzastavíte prehrávanie zvukov
timedemo xprehraje x.dem súbor s maximálnymi možnými fps a hlási priemerné fps
timeleftzistíte koľko času ostáva do konca mapy
timerefreshslúži na zistenie fps Vašeho počítača (Vaša postava sa otočí o 360 stupňov a CSko vám zráta, koľko fps vidíte za týchto 360 stupňov).
violence_ablood 1/0zapnete/vypnete zobrazovanie krvi
viewdemo xpustíte demo a budete ho môcť pretáčať/pauzovať
volume 0.6nastavíte si hlasitosť reproduktorov/slúchadiel - rang od 0 do 1
votemap xxhlasujete za zmenu mapy na italy, kde xx je číslo mapy (zistené príkazom listmaps)
room_type 0Ak chcete odstrániť nepríjemný bug ozveny (napr. kto hral cs_siege určite vie o čom hovorím), nastavte si hodnotu a problém je vyriešený.
rcon – RCON – remote control (diaľkový ovládač) Vám umožní ovládať server zo vzdialeného počítača – t.z. že ako keby ste boli vy server a príkazmi, ktoré sú uvedené nižšie, ovládate nastavenia hry. Pri clan ware, tréningu či friendly ware, ak Vám admin serveru zdelil rcon password – toto aktivujete príkazom do konzoly rcon_password xxx – kde xxx je rcon heslo (samozrejme že do konzoly nepíšeme úvodzovky!). Potom už iba stačí, aby ste napísali rcon plus príkaz, ktorým chcete zmeniť nadstavenia hry - napr. rcon mp_forcechasecam 1 na zmenu kamery a pod. Je ešte veľmi dôležité podotknúť, že rcon_password predpokladá, že port serveru je 27015. Ak je port inší, pred príkazom a zadaním passwordu musíte najprv zadať napr. rcon_port 27016 (kde 27016 je port serveru) a až potom rcon_password xxx, inak to nepôjde